miércoles, 30 de enero de 2013

Obres de millora a la carretera d'Alella

Notícia

Obres de millora a la carretera d'Alella

Aquest dimarts, 29 de gener, han començat els treballs de millora a la carretera d'Alella (BP5002), competència de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta intervenció, la Diputació pretén reduir el nombre d'accidents que actualment es registren en aquesta via, especialment als encreuaments amb els carrers de Rosa Sensat i de la Mare de Déu del Pilar, tots dos considerats punts de concentració d'accidents.

El projecte inclou la instal·lació d'un semàfor a l'encreuament de la carretera d'Alella amb Mare de Déu del Pilar, el qual regularà l'accés dels vehicles des d'aquest carrer a la BP5002. A més, el semàfor anirà acompanyat d'un pas de vianants, que facilitarà que es pugui creuar la carretera d'Alella, ja que en aquest punt la travessen molts vianants per accedir al camp de futbol. Aquesta actuació també preveu la instal·lació d'una barana que impedirà que els vianants creuïn per on vulguin i els canalitzarà cap als passos de vianants amb semàfor.

Una altra millora és la instal·lació d'un altre pas de vianants a la sortida de l'aparcament d'Amadeu I, a prop del carrer de Navarra. Aquest pas de vianants també tindrà un semàfor, que s'activarà per polsador, per a les persones que hagin de creuar la carretera.

L'objectiu d'aquestes intervencions és millorar la seguretat dels vianants en el moment de creuar la carretera d'Alella i dels vehicles a l'hora d'incorporar-s'hi des del carrer de la Mare de Déu del Pilar. El projecte va ser presentat per representants de la Diputació de Barcelona al consistori, que havia manifestat la seva preocupació nombroses vegades sobre les perillositat de la carretera d'Alella en el tram entre el carrer de Navarra i Mare de Déu del Pilar. Segons les previsions, les obres es podrien allargar durant quatre setmanes. Durant els primers dies, s'arreplegarà el material i es faran tasques que no han d'afectar aquesta via, i serà durant la tercera i la quarta setmana (cap a mitjan mes de febrer) que el trànsit es veurà afectat. Llavors es donarà pas altern a cada sentit de circulació de la via.


Gràcies per Compartir!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario