jueves, 4 de abril de 2013

Cooperativa Integral Catalana

Un altre manera és possible:

Cooperativa Integral Catalana, iniciativa en transició per a la transformació social des de baix, mitjançant l'autogestió, l'autoorganització i el treball en xarxa.Què és la CIC?

Les  Cooperatives Integrals són un model per subvertir la realitat salvatge que patim com a societat i com a part implicada en el sistema de  dominació capitalista. Un sistema gestionat per només unes quantes persones però que té el suport i el manteniment de l’aparell estatal, que és qui l’alimenta. Per tant, una Cooperativa Integral és una eina per construir contrapoder des de la base, partint de l’autogestió, l’autoorganització i la democràcia directa, i que ens permet transitar de l’estat actual de dependència de les estructures del sistema, cap a un escenari de llibertat amb plena consciència, lliure d’autoritat, i on tothom pugui desenvolupar-se en igualtat de condicions i d’oportunitats.

És una proposta constructiva de desobediència i d’autogestió generalitzada per reconstruir la societat des de baix (en tots els àmbits i de manera integral) i recuperar les relacions humanes afectives, de proximitat i basades en la confiança.

La Cooperativa Integral Catalana comença el seu camí el maig del 2010, quan es fa la primera assemblea constituent, i es defineix d’aquesta manera:

    Cooperativa perquè es tracta d’un projecte que practica l’autogestió econòmica i política amb la participació igualitària dels seus membres. Cooperativa també perquè pren aquesta forma jurídica legal.
    Integral perquè ajunta tots els elements bàsics d’una economia com són producció, consum, finançament i moneda pròpia i, alhora, perquè vol integrar tots els sectors d’activitat necessaris per viure: alimentació, habitatge, salut, educació, energia, transport…
    Catalana perquè s’organitza i funciona principalment en l’àmbit territorial català.També podeu llegir l'artible del dia 02-04 al 20minutos.es: Al menos 1.200 catalanes se autogestionan con moneda, educación y sanidad propia


 - No usan el euro sino el eco, una "moneda libre" que se puede intercambiar por horas de trabajo o productos.
- Han organizado una red de asistencia médica, educativa y de acceso a la vivienda, basada en la confianza entre sus miembros.
- Se están expandiendo por el resto de la península. Francia e Italia inician experiencias similares.
- Pueden pagar con horas de trabajo o con ecos, su moneda propia

Gràcies per Compartir!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario